Föreningens gäster

Välkommen till Öresunds FågelFörening

Under sommaren kommer ÖFF gästas av följande:


Den 25 Maj kommer Bornholms stuekulturs förening att besöka Djur och Lek-parken  samt en del föreningsmedlemmars anläggningar.


Den 10 Augusti kommer Köge Fugleförening att besöka Djur och Lek-parken  samt några föreningsmedlemmars anläggningar. Den 11 Augusti fortsätter våra danska gäster till Trelleborg där man besöker några av våra sydskånska medlemmar.Vi önskar våra gäster hjärtligt välkomna och hoppas att Ni skall få ett trevligt och minnesvärt besök hos oss.


www.oresundsfagelforening.se