oresundsfagelforening.se

Tyvärr har det inte varit möjligt att arrangera medlemsmöten p.g.a. rådande pandemi. Styrelse beklagar detta och har beslutat att ordna ett Jullotteri istället. Dragnigslistan kommer att publiceras under rubriken  Medlemsmöten söndagen den 20 december.

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett

Gott Nytt År


Här kan du söka dig fram till våra sidor: