oresundsfagelforening.se


Välkomna till ÖFF:s goda julbord 14 december.

Vi börjar med lite glögg och själva julbordet
startar klockan 19.00. Pris 100:- Därefter spelar
vi tre spel bingo med fina respriser.
Föranmälan senast 10 december till
siv.rube@hildesborg.se eller 0709709360.