oresundsfagelforening.se


Månadsmötet 14 september kl.18.30 blir ett uppstartsmöte inför hösten.


Till mötet den 12 oktober besöker Povl Jörgensen oss och berättar om tillämpningen av de nya stränga reglerna som gäller för import/export av fåglar och för utställningar/marknader. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.