Flygbladet

Välkommen till Öresunds FågelFörening

Flygbladet


Vårt eget interna medlemsblad kallas Flygbladet. Vi använder det för att sprida infor-mation och nyheter inom föreningen. Flygbladet sändes ut till medlemmarna under vår och höst de månader tidningen Fågelhobby inte kommer ut.Klicka här för att komma till senaste FlygbladetRedaktör för Flygbladet är Siv Rube, mail siv.rube@hildesborg.se


www.oresundsfagelforening.se