Sommarmöten 2016

Välkommen till Öresunds FågelFörening

Sommarmöten 2016

Hos Eva o Anders Åkesson i Ekeby den 16 Juni

Hos Roland Karlsson o Per-Olof Persson i Vemmerlöv den 30 Juni

Hos Roland Olsson i Görarp den 14 Juli

Hos Lars Svensson i Skivarp den 11 Augustiwww.oresundsfagelforening.se