Styrelsen

Välkommen till Öresunds FågelFörening

Styrelsen


Ordförande, Mats Hafström, mail mats@djurochlekparken.se, tel 070-2094090


Kassör, Patrik Håkansson, mail patrik.hakansson1@telia.com, tel 070-8783901


Sekreterare, Stig Olsson, mail stig@oresundsfagelforening.se, tel 070-5602078


Ledamot och redaktör för Flygbladet, Siv Rube mail siv.rube@hildesborg.se, tel 0709709360


Ledamot kontaktman, Roland Olsson, mail rolle.speci@telia.com, tel 070-7174958


Ledamot, Lars Svensson, mail rosenv@telia.com, 070-1498351


Suppleant, Willy Hall, mail villy.hall@telia.com, tel 070-5705095


Suppleant, Carl-Gustaf Jönsson, mail carlgustaf.jonsson@gmail.com, tel 073-9734253


www.oresundsfagelforening.se