Styrelsen

Styrelsen


Ordförande, Mats Hafström, epost mats@djurochlekparken.se, tel 070-2094090


Kassör, Patrik Håkansson, epost patrik.hakansson1@telia.com, tel 070-8783901


Sekreterare, Stig Olsson, epost stig@oresundsfagelforening.se, tel 070-5602078


Ledamot och redaktör för Flygbladet, Siv Rube epost siv.rube@hildesborg.se, tel 0709709360


Ledamot kontaktman, Roland Olsson, epost rolle.speci@telia.com, tel 070-7174958


Ledamot, Lars Collovin, epost lars@stormbreaker.se, 070-4384499


Suppleant, Benny Carlsson, epost benny.carlsson@telia.com


Suppleant, Birgitta Persson, epost birgitta.persson4@gmail.com, tel 076-1689488