Styrelsen

Styrelsen


Ordförande, Mats Hafström, epost mats@djurochlekparken.se, tel 070-2094090


Kassör, Patrik Håkansson, epost patrik.hakansson1@telia.com, tel 070-8783901


Sekreterare, Siv Rube, epost siv.rube@hildesborg.se , tel 0709709360


Ledamot, Benny Carlsson, epost benny.carlsson@telia.com


Ledamot, kontaktman, Roland Olsson, epost rolle.speci@telia.com, tel 070-7174958


Ledamot, och redaktör för Flygbladet Lars Collovin, epost lars@stormbreaker.se, 070-4384499


Suppleant, vakant