Bli medlem

Bli medlem


Medlemskap i Öresunds Fågelförening löser Du enklast genom att sätta in tillämpligt belopp på vårt bankgirokonto 519-2448 enligt nedan. Glöm inte att ange namn,adress,mejladress samt telefonnummer.


Du kan också använda Swish, 1235060694.

Glöm inte att ange namn,adress,mejladress samt telefonnummer.


Seniormedlem 395:-. I medlemskapet ingår den rikstäckande tidningen Fågelhobby som

utkommer med 6 nummer per år.


Familjemedlem 115:-  Anhörig till seniormedlem i föreningen.


Juniormedlem 115:-   Medlem ej fyllda 20 år.


Supportmedlem 115:- Har tidningen Fågelhobby genom annan föreningen inomriksförbundet Svensk Fågelhobby.